Privacy

Lemion hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Bij inschrijving voor een nascholing bewaart Lemion (KVK-nr: 64169642) uw (persoons)gegevens ten behoeve van:

  • symposiummaterialen (zoals een naambadge) en een deelnemerslijst (n.b. deze wordt gedeeld met uw mede-deelnemers en de sprekers).
  • correspondentie m.b.t. deze nascholing (zoals de bevestiging van deelname) en toekomstige nascholingen.
  • facturatie.
  • toekennen van accreditatiepunten aan uw persoonlijke (GAIA) dossier.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u hier vragen over hebben, neemt u gerust contact met ons op via 020-261 41 80 of projectteam@lemion.nl.